Välj en sida

Här visas vad klockan är just nu i Sverige och världen – Realtidsklocka

Är du osäker om din klocka går rätt, är du utomlands och undrar vad klockan är i Sverige, vill du veta vad det exakta tiden är osv
Anledningarna kan vara många när du behöver veta den exakta tiden. VadÄrKlockan.com visar alltid aktuell tid i Sverige.
Du hittar även alla världstider uppdelade i tidszoner och alfabetisk ordning.

Sommartid

På våren ställer vi fram klockan en timme, till sommartid. Solen går därför ned en timme senare efter tidsomställningen och kvällarna blir ljusare.Sommartid innebär att lokal tid justeras fram en timme under en del av året i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren. I länder närmare polerna, som i de nordiska länderna, gör sommartid inte lika stor skillnad, eftersom dagsljuset på sommaren sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna. På senare tid ifrågasätts bruket av sommartid. Den 26 mars 2019 kom Europaparlamentet fram till att EU bör sluta med tidsomställningen från normaltid till sommartid och vice versa, från och med 2021

Vintertid (Normaltid)

På hösten ställer vi tillbaka klockan en timme, till vintertid (normaltid). Det innebär att solen går upp en timme tidigare och morgonljuset blir längre efter tidsomställningen.

Normaltid är den tid som enskilda länder definierat som standardiserad nationell tid. Sommartiden är ett förskjutande av normaltiden med en timme och inte i egentlig mening en motsats till normaltid. I dagligt tal används även uttrycket ”vintertid” om den tid då sommartid inte gäller.

Sommartid innebär en anpassning av en måttenhet för ett visst syfte på ett sätt som får anses vara unikt. Räkningen av dygnets timmar utgick ursprungligen från definitionen att klockan 12 infaller när solen står som högst. När järnvägen kom, blev det opraktiskt att ha olika tid på olika stationer, varför man approximerade tideräkningen i cirka 15° breda tidszoner kring en tidsmeridian. (I vissa länder kan dock denna meridian ligga utanför tidszonen.) I Sverige utgörs den av 15° östlig längd och i Finland av 30° östlig längd. Sommartid innebär ytterligare en anpassning av den ursprungliga definitionen.

Tisdagen den 26 mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom förslaget att inte längre tvinga medlemsländer att ställa om klockan. Länderna ska då själva välja vilken tid som gäller.

Tanken med sommartid var från början att bättre utnyttja den ljusa delen av dygnet som träder i kraft under sommaren samt att spara elektricitet. I de nordiska länderna gör det dock inte lika stor skillnad vilket också varit en stor del i kritiken från svenskt håll.

Genom införandet av normaltider har världen indelats i tidszoner, där en normaltid gäller i varje tidszon. I listor över länders tidszoner anges respektive normaltid. Sommartid är en tillfällig omställning av klockorna i förhållande till normaltiden.

  • SOMMARTID
    Man ställer om till sommartid söndagen den 29 mars 2020 klockan 02.00. Under natten från lördag 28 mars 2020
    till söndag 29 mars 2020 då flyttar vi fram klockan 1 timme vilket gör att det blir ljusare. Detta sker klockan 02.00 på natten/morgonen mot söndagen. 
  • VINTERTID
    Under natten från lördag 26 oktober 2019 till söndag 27 oktober 2019 klockan 03.00 ställer man tillbaka klockan 1 timme.

VadÄrKlockan visar alltid vad klockan är i Sverige.  Litar du inte på din egna klocka och vill ha reda på den exakta tiden, du kanske är utomlands och vill veta vad klockan är i Sverige. Anledningarna kan vara många när du behöver veta den exakta tiden. VadÄrKlockan.com visar alltid aktuell tid.

Sommartid och vintertid.

Hjälp gärna till och tipsa dina vänner om den här sidan.

Gillar du den här sidan och du blir hjälpt av den? Gör gärna ett inlägg med vadärklockan.com på dina sociala medier så hittar dina vänner också hit:)

På så sätt får alla dina vänner också hjälp med vad den aktuella tiden är.

PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder eftermiddag. AM är latin för ante meridiem, vilket betyder före middag. AM betyder förmiddag.

Tiden från observatoriet, Greenwich Mean Time (GMT), blev grunden för all världstid. Förkortningen GMT lever fortfarande i allmänna medvetandet, trots att GMT – systemet år 1972 ersattes av den datorbaserande UTC (Coordinated Universal Time)
Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated Universal Time och franska temps universel coordonné) är en utgångspunkt för exakta tidsangivelser världen över.

Tidsangivelsen skiljer sig med en timme i förhållande till centraleuropeisk tid som tillämpas i Sverige. När klockan är 12:00 enligt UTC är den 13:00 i Sverige (vintertid) och 14:00 (sommartid).